haas

Aantal bezoekers:

Verschillende activiteiten binnen de WBE

Ook voor komend jaar 2021 heeft de activiteitencommissie (actcie.) weer haar best gedaan om een gevarieerd aanbod aan activiteiten te kunnen presenteren. Alle info in deze mail is binnenkort ook - en tevens uitgebreider met aanmeld link - door te lezen op onze website onder het kopje activiteiten 2020. 

Enkele aandachtspunten:

1. Activiteiten:
Sommige activiteiten zijn in beginsel van belang voor alle leden.

Voorbeelden:

voorjaarstelling, algemene ledenvergadering, ganzendagen. Andere activiteiten betreffen kleine groepen leden die voor de betreffende activiteit belangstelling hebben. Voorbeelden : klein wild panklaar maken, workshop eendenkorfvlechten. Er zijn ook activiteiten waarvoor geldt: we beginnen klein en we hopen dat de activiteit op den duur uitgroeit tot een activiteit waaraan vele leden deelnemen.
Voorbeeld : hooigaasrollen maken en plaatsen. 

2. Data:
Sommige data staan vast. Andere activiteiten hebben een keuzemogelijkheid voor verschillende data. Voor de diverse vaste data geldt dat u wordt gevraagd om in te schrijven / aan te melden in verband met de logistiek, bijvoorbeeld: hapjes, drankjes, tafels, stoelen, enz. Zijn er 15 aanmeldingen en komen er 30, dan is dat lastig voor de organisatie. Vervelender is als er 40 aanmeldingen zijn en er komen maar 15 mensen. Dan zijn er voor /door de actcie. en de locatie onnodig kosten en organisatie tijd gemaakt.


3. Introducees:
In principe hanteren we 2 groepen van introducees.
- De eerste groep zijn personen die door een lid van onze WBE wordt uitgenodigd (bijvoorbeeld: zijn/haar partner of vriend(in).
- De tweede groep zijn belangstellenden die zich van buitenaf via onze website aanmelden en geen leden kennen (externen).
Voor beide groepen wil het bestuur en de actcie. zich inzetten om deelname aan de diverse activiteiten mogelijk te maken. Bepalend voor het wel of niet door laten gaan en van plaatsing bij een beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden van een activiteit, is de onderstaande volgorde: 1) aantal leden, 2)
dan introducees van de leden en 3) als laatste externe aanmeldingen. In principe is het meenemen naar de diverse activiteiten van onze WBE van 1 introducee per lid toegestaan. Plaatsing van meerdere introducees per lid is per activiteit verschillend, deze introducees komen op een wachtlijst. Is er plek en gaat de workshop leider akkoord, dan kan vanuit deze lijst worden aangevuld in volgorde van aanmelding.


4. Kosten:
Voor leden/donateurs worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Zij betalen immers al contributie.
Voor introducees geldt dat: de introducees van een lid betaalt 1,5 x de kosten van de activiteit met een minimumvan €5,00. De externe aanmelding betaalt 2x de activiteitskosten met een minimum van €7,50.
Twee voorbeelden:
1. Activiteit kost €5,00 voor een lid. Dan betaalt de introducee(s) van een lid €7,50 en een externe aanmeldingen €10,00.
2. Activiteit kost € 00,00 voor een lid. Dan betaalt de introducee(s) van een lid €5,00 en externe aanmeldingen €7,50.
Uiteraard vervallen deze meerdere kosten voor introducees en externen indien zij voor of
tijdens de activiteit donateur van onze WBE worden. (Inschrijfformulieren zijn op de activiteit
beschikbaar.)

5. Aanmelden:
Ruim voor aanvang van de diverse activiteiten zal er een aparte infomail met een overzicht van de dan aanstaande activiteit(en) + aanmeldlink per mail aan de leden worden verstuurd. Overzicht activiteiten 2018 (De locaties en de tijdstippen komen in de loop van het jaar of staan bij de aanmelding voor de activiteiten.) 

 

Agenda activiteiten onder voorbehoud
Januari
Nieuwjaarsreceptie
Eendenbroedkorf vlechten
Februari
Cursus Grofwild slachten
Maart
1e Ganzenochtend + kraaienochtend
Nestreductie Uiterwaarden
Algemene Ledenvergadering
April
Reewildtelling
Voorjaarstelling + reewild telformulieren
Mei
Kleiduiven schieten
Juni
Lustrum & Netwerkbijeenkomst
Juli
2e Ganzenochtend 
Zomertelling
September
Cursus messen slijpen
Kino schieten kogel
Oktober
Cursus Kleinwild slachten
Agenda activiteiten onder voorbehoud
Januari
Nieuwjaarsreceptie
Eendenbroedkorf vlechten
Februari
Cursus Grofwild slachten
Maart
1e Ganzenochtend + kraaienochtend
Nestreductie Uiterwaarden
Algemene Ledenvergadering
April
Reewildtelling
Voorjaarstelling + reewild telformulieren
Mei
Kleiduiven schieten
Juni
Lustrum & Netwerkbijeenkomst
Juli
2e Ganzenochtend 
Zomertelling
September
Cursus messen slijpen
Kino schieten kogel
Oktober
Cursus Kleinwild slachten