haas

Aantal bezoekers:

Welkom op de homepage van de WBE Lopikerwaard e.o.

Via deze website kunnen de leden en de donateurs, maar vanzelfsprekend ook alle belangstellenden, kennis nemen van de doelstellingen, de voorlichting en de activiteiten van de wildbeheereenheid (WBE) en haar bestuur. Tevens dient de site ter vergroting van de communicatie tussen de leden onderling.

Ons land heeft gelukkig en misschien wel verrassend een gevarieerde wildstand. Dit komt vooral door een goed natuur- en wildbeheer. De jagers dragen daar aan bij door de natuur en het wild in hun jachtgebied goed te verzorgen. De maatschappij verwacht van de WBE-leden dat zij goed opgeleide weidelijke jagers zijn en bovendien dat zij DE deskundigen zijn voor de uitvoering van fauna beheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt planmatig en geheel volgens het provinciale beleid o.a. met behulp van faunatellingen.
Het deskundige beheer werpt zijn vruchten af: het weidegebied en de wateren van de Lopikerwaard genieten een goede wildstand. Hoewel men soms anders zou denken streven jagers en natuurbeschermers hetzelfde doel na: het behoud en bescherming van natuur.
Op veel fronten werken ze dan ook al samen, zoals in de FBE' s.

Met andere partners, waaronder agrariërs, is er regelmatig overleg over belangrijke zaken zoals het in stand houden van de populatie weidevogels, het terugdringen van exoten en het voorkomen van schade aan gewassen. Natuurlijk wordt er contact onderhouden met de (lokale) overheden over het beheren van het wild in de natuur. Dit alles onder het motto:

Natuurbeheer is samenwerking

Deze site stelt ook de burgers van de Lopikerwaard in staat om kennis te nemen van het planmatige faunabeheer door de WBE-leden in ons open landschap. Kijk niet alleen hier op Uw pc, maar geniet ook eens van de dieren en vogels in het veld. Ik wens U hierbij, namens het bestuur en de leden van de WBE Lopikerwaard, veel plezier.