haas

Aantal bezoekers:

Beginselen

Bij de verwezenlijking van deze doelstelling aanvaardt de vereniging de navolgende beginselen:

  • jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna in Nederland.
  • gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht wordt aanvaard dat de jager een dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en handhaving van de redelijke wild­stand, bij evenwichtige regulering en beheer van soorten anderzijds
  • jacht, beheer en schadebestrijding worden uitgeoefend worden op basis van een gedegen wild en/of faunabeheerplan.
  • de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen.