haas

Aantal bezoekers:

Middelen

De vereni­ging tracht het doel onder meer te bereiken door:

 • Instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoorde bejaging
 • Streven naar verbetering van de kwaliteit van het biotoop
 • Behartiging van de jachtbelangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau
 • De leden te stimuleren hun medewerking te verlenen aan planmatig wildbeheer.
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
 • Het houden van toezicht in het veld
 • Inventarisatie (telling) van fauna
 • Aanleveren van gegevens aan de FBE en provincie
 • Bestrijden van wildschade
 • Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen
 • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
 • Uitvoeren van weidevogelbescherming
 • Het leveren van gegevens aan de WBE Databank