haas

Aantal bezoekers:

Doel en taken

De WBE Lopikerwaard e.o. is opgericht op 28 september 1990. De WBE is een samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Daarbij vormen het door de faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan en/of het eigen wildbeheerplan (van de WBE) de grondslag. De taken worden uitgevoerd in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.