haas

Aantal bezoekers:

Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit leden, deelnemers en begunstigers

Leden

Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, en/of  rechtspersonen, die:

  1. gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht en/of beheer en/of schadebestrijding in de WBE.
  2. toestemming hebben de jacht uit te oefenen in of buiten gezelschap van de jachthouder.
  3. drijvers en jachthondenmensen die de doelstelling van de WBE onderschrijven .

Deelnemers

Deelnemers zijn houders van jachtakten, die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening van de jacht in de WBE en die bereid zijn aan de wildbeheeractiviteiten van de vereniging actief deel te nemen.

Begunstigers

Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen door een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse minimum bijdrage en het doel van de WBE onderschrijven.

Na aanmelding beslist het bestuur binnen drie weken omtrent de toelating van leden, deelnemers en begunstigers, gehoord de leden van de vereniging met een e-mail adres.

Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,-. De contributie voor leden en deelnemers bedraagt € 30,- en voor de begunstigers is dat minimaal € 15,-.


Wilt u zich aanmelden voor onze WBE, download het aanmeldformulier